lør. 26. mar.

|

Sentrum

Nede i Kjelleren - Aktivt Håp i Krisetider

Gjennom opplevelsesbaserte øvelser, bevegelse, og samtale vil der være rom for å utforske vår dypere relasjon med verdenen og tiden vi lever i sammen med andre.

Registration is closed
See other events
Nede i Kjelleren - Aktivt Håp i Krisetider

Time & Location

26. mar., 14:00 – 16:50

Sentrum, Anne-Cath, Vestlys plass 1, 0150 Oslo, Norway

About the event

Velkommen til et par timer med den viktigste stemmen i ditt liv, din egen.

Gjennom  opplevelsesbaserte øvelser, bevegelse, og samtale vil der være rom for å  utforske vår dypere relasjon med verdenen og tiden vi lever i sammen  med andre.

Utfordringene  vi står overfor kan være vanskelig, selv å tenke på. Klimaendringer,  uttømming av olje, økonomisk omveltning, krig i Ukraina og  masseutryddelser skaper sammen en planetarisk nødssituasjon med  overveldende proporsjoner. Aktivt Håp viser oss hvordan vi skal styrke  vår kapasitet til å møte denne krisen, slik at vi kan reagere med  uventet motstandskraft og kreativ kraft. Denne prosessen utstyrer oss  med verktøy for å møte det rotet vi er i og spille vår rolle i å legge  tilrette for en livsbekreftende fremtid.

Timene  tilrettelegges av Martin Reinholtz. Med dybdegående erfaring som  fasilitator har han også har vært engasjert som fulltids-miljøaktivist i  10 år. Han har aksjonert direkte mot oljeplattformer i Barentshavet,  utdaterte atomkraftverk i Norden, og med massemobiliseringer med Ende  Gelaende for å stanse kul. I tillegg bærer han en bakgrunn i  organisasjons ledelse, etikk og innovasjon, med 15 års arbeidserfaring.  Han har bistått utallige aktivister og forandrings initiativer innenfor  arbeid med økosorg, kultur bygging og innovsjon over hele verden. Som en  “Aktivt Håp”/ “The Work That Reconnects” fasilitator jobber Martin ofte  ute i den “mer-enn-menneskelige” verden inspirert av arbeidet til Arne  Næss og Joanna Macy.

Påmelding (begrensede plasser: 12 deltakere):

https://www.eventbrite.com/.../nede-i-kjelleren-aktivt...

send mail til “Martin@dropinto.earth” med navn på deltakere eller bruk billet lenken.

Arrangementet er gratis, der vil bli mulighet til å gi donasjoner (eksempel 150kr) etter arrangementet.

---------------------------------- English:

Welcome to a few hours with the most important voice in your life; your own.

With  experiental exercises, movement and conversation, there will be room to  explore our deeper relationship with the world and the time we live in  with others.

The  challenges we face can be difficult, even to think about. Climate  change, oil depletion, economic upheaval, war in Ukraine and mass  extinctions together create a planetary emergency with overwhelming  proportions. Active Hope shows us how to strengthen our capacity to face  this crisis, so that we can respond with unexpected resilience and  creative power. This process equips us with tools to meet the mess we  are in and play our part in facilitating a life-affirming future.

The  event is facilitated by Martin Reinholtz. Who for 10 years has been  engaged as a full-time environmental activist. He has acted directly  against oil platforms in the Barents Sea, outdated nuclear power plants  in the Nordic region, and with mass mobilizations with Ende Gelaende to  stop coal. In addition, he has a background in organizational  leadership, ethics and innovation, with 15 years of work experience. He  has assisted countless activists and change initiatives in work with  ecological grief, culture building and innovation around the world. As  an "Active Hope" / "The Work That Reconnects" facilitator, Martin often  works in and with the "more-than-human" world inspired by the work of  Arne Næss and Joanna Macy.

Registration (limited places: 12 participants):

https://www.eventbrite.com/.../nede-i-kjelleren-aktivt...

Or send an email to "Martin@dropinto.earth" with the names of participants or use the ticket link.

The event is free,there will be an opportunity to make donations (example NOK 150) after the event.

Share this event